About

(For English scroll down)

„Artivist_Lab“ se věnuje politickému umění, artivismu a médiím, ale taktéž aktuálním společenským otázkám.. Podporuje a vystavuje umělce, kteří kvůli svým aktivitám mají ve svých domovských krajinách problémy vystavovat (Artist in Need). Hlavní myšlenkou galerie je propojovat mezioborově aktivní lidi, vlastně jde o laboratoř, ve které se konají výstavy, diskuze, workshopy a přednášky, na nichž by se měli při každé výstavě setkat v interakci akademici, filozofové, sociologové, novináři, výtvarníci a aktivisti. Naše galerie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou přináší profesionály v jednotlivých oborech a vytváří prostor k dialogu na téma společenského či globálního dění od osobního až k veřejnému. Každý umělec přináší se sebou svůj kulturní mikro-kosmos, kterým nás vpouští k jinému, neznámému. A to skrz témata, které na globální úrovni společně sdílíme, jako je svoboda, sociální média, ekologie, strach, genderová rovnost, či identitárná politika atd.

Podporujeme spolupráci umělců a kurátorů z neziskovými organizacemi. Od roku 2019 se nám podařilo spolupracovat na výstavách s neziskovými organizacemi jako je Člověk v tísní, Slovo 21, Ara Art, Prague Civil Society Centre a Prague Pride. Artivist_Lab spolupracoval s Akademickým Centrem Borise Němcova pro výzkum Ruska, který byl založen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a s Herzlovým centrem izraelských studií. Je to první galerie tohoto druhu v České republice.

Galerie “Artivist_Lab” se nachází v prostorách Kampusu Hybernská na Praze 1. Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojovat širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity. “Artivist Lab“ byl založen dne 28. 10. 2018, v rámci 100 let výročí vzniku Československa a je součástí PhD. studií zakladatelky Tamary Moyzes na AVU.

⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿ ⧿

The Artivist Lab’s purpose is to fight against hatred and to stand for the European values of democracy, diversity, and equality. It gives voice to minorities and vulnerable communities such as Roma, Vietnamese, former USSR diasporas, and refugees, and works in cooperation with NGOs and scholars. It supports feminism, L.G.B.T.Q.I.A, and raising discussion regarding our ecosystem and future. 

“The Artivist LAB” is a gallery space that gives voice to political art, Artivism, media, and actual social issues. It hosts Czech and international artists. It support and exhibits ‘artists in need’ who are persecuted for their activities in their home countries. It provides space to art students and curators who are willing to work on social topics. The gallery’s main idea is to connect people who come from interdisciplinary fields and respond to social and political issues; It is a laboratory where exhibitions, discussions, workshops, and lectures are held, where philosophers, sociologists, journalists, artists, and activists meet together at the gallery exhibitions and have interaction. One of the intentions of the gallery is to link various departments of Charles University in joint projects. We support the cooperation of artists and curators with non-profit organizations. In 2019, we managed to cooperate with non-profit organizations such as ‘People in Need’, ‘Slovo 21’ and ‘Prague Pride’. “The Artivist LAB” also collaborated with Boris Nemtsov Academic Center for Research in Russia, based in the Faculty of Philosophy of Charles University, and the Herzl Center for Israeli Studies. It is the first gallery of this kind in the Czech Republic. The “ARTIVIST LAB” Gallery is located in Hybernská Campus in Prague 1. The Hybernská Campus is a collaborative project of the Prague City Hall and Charles University, which aims to connect the wider public with Prague cultural projects and the activities of Charles University.

The “Artivist Lab” was founded on 28 October 2018, as part of the 100th anniversary of the foundation of Czechoslovakia and is part of the Ph.D. studies of the founder Tamara Moyzes at AVU

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.

logo

kudy z nudy

For partners:

Půdorys / Gallery ground plan

Download logo