Accompanying program

Komentovaná prohlídka – Lê Thị Hoài, Domov mé matky není můj domov

21.3.2022

V sobotu naší galerii navštívilo 39 mezinárodních studentů programu Visual Literacy: Understanding Images Across Europe – Past And Present. Účastní se ho nejen studenti, ale i pedagogové z univerzit ve Varšavě, Miláně a pražské Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta UK.

Kurátorka Tamara Moyzes kromě jiného představila také aktuální výstavu “My mother’s home is not my home” umělkyně Hoai Le Thi, kterou můžete navštívit do 15. dubna.

Podarilo sa nám vytisknúť knížku ZASTAVIL SE ČAS / THỜI GIAN ĐÃ DỪN GLẠ / KUCHAŘKA PHO VŠEM:

26.1.2022

Texty:

 • ANTROPHỞLOGIE SETKÁNÍ VIETNAMCŮ A ČECHŮ, Jakub Grygar
 • JÍDLO, MIGRACE A PAMĚŤ, Petra Ezzeddine, Anna Fontánová
 • ČAS SE NEZASTAVIL PRO VŠECHNY, Flash Art Czech & Slovak Edition / No. 55 / Volume XV 2020 Karina Kottová
 • VIETNAMŠTÍ UMĚLCI SBÍRAJÍ RECEPTY NA POLÉVKU PHO, „MĚNÍ SE STEJNĚ JAKO NAŠE KULTURA V ČESKU.”, ŘÍKAJÍ. HateFree / Marie Škardová
 • JAK POMÁHÁ POLÉVKA PHO PROTI IZOLACI, KORONA KRIZE ZTRÁTĚ KULTURNÍ PAMĚTI? 5. květen 2020 / ArtCafé / Petra Kultová
 • OMAMNÁ VŮNĚ PHO A ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ Z POHLEDU ANTROPOLOŽKY, Mgr. Markéta Slavková, Ph.D. Etnologický ústav AVČR, v. v. i.

Creative Europe

Střed zájmu: Moc žen a kultura. Prezentácia Artivist Labu 6.12.2021

Prezentáciu Artivist Labu nájdete na minúte 41:03 

Arts and Revolution, Asian Generation Z

Effemi-Nation: jak může Asijská generace Z bojovat proti nové studené válce estetiky, Keiko Sei.

Budeme zkoumat po jaké estetice mužů volá současná společnost a kultura. Nejprve se zaměříme na nedávné příklady z východní Asie a poté se budeme bavit o významu slova „zženštění“.

Workshop proběhne online na platformě Zoom. Je určen studentstvu a pedagožstvu AVU a bude probíhat v angličtině. Link bude uveřejněn v den konání události.

Friday, 10th of December 2021

From 10:00 until 13:00

My Body, My Property / Moje tělo, můj majetek

Gender, migrace a násilí / Petra Ezzeddine a Kateřina Gamal Richterová v 17:00 22.10.2021

Srdečně Vás spolu s rezidenty Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe zveme na další akci v INI prostoru, kde vystoupí jejich hostky Petra Ezzeddine a Kateřina Gamal Richterová. 

• Petra Ezzeddine se ve své prezentaci zaměří na různé formy násilí – strukturální (genderové, etnické, rasové) a mezilidské (domácí násilí, násilí z nenávisti), kterým jsou vystaveny ženy s migrační a uprchlickou zkušeností v procesu migrace a inkluze do nové společnosti. 

• Kateřina Gamal Richterová se pak bude soustředit především na zkušenost muslimek žijících v ČR, které se dennodenně setkávají s projevy nenávisti a jsou jejím terčem nejen na veřejnosti, ale také v online prostoru.

Jiná těla // Shlomi Yaffe v 18:00

Artist talk // Hannan Abu Hussein v 19:00 a

Ve své promluvě Yaffe stručně pojedná o vizuálních reprezentacích tzv. New Jewish body / Nového židovského těla, neboli izraelského, navrženého sionistickým hnutím v Izraeli v protikladu ke stereotypům tzv. Old Jewish body / Starého židovského těla, které vznikalo v sociálních podmínkách a v prostředí exilu a které je vnímáno sionistickým hnutím jako defektní. Ve svém zkoumání se bude zabývat dřívějšími studiemi těchto zobrazení a pokusí se odpovědět na některé z otázek, které jeho promluva nastolí: Importoval proces ztvárňování ‚Nového židovského těla‘ v sionistické sféře běžné křesťanské mýty a antisemitské stereotypy z exilu, aby démonizoval povahu ostatních ve sféře neosionismu? A byly tyto výsledné reprezentace součástí izraelské lidové kultury, aby se tak vzdělávali arabsko-židovští imigranti v tom, jak přizpůsobit a vnímat svá těla v moderním sionistickém státě?

Artist talk // Hannan Abu Hussein

Hannan Abu-Hussein je izraelská umělkyně palestinského původu. Ve své praxi často zpracovává otázky identity a lokality, genderu, segregace a vztahy arabské a židovské kultury uvnitř izraelské společnosti. Její práce se zabývají touto smíšenou identitou a statem quo palestinských žen, jimž může být v rámci palestinského patriarchátu ubližováno.

Hannan Abu Hussein (*1972, Umm al-Fahm) je umělkyně, lektorka a pegagožka žijící a pracující v Jeruzalémě. Je absolventkou katedry dějin umění na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a výtvarného umění na Akademii výtvarných umění a designu Bezalel. Studovala rovněž na Katedře designu keramiky a skla na Akademii Bezalel a program pro management kulturních a uměleckých institucí na Univerzitě v Tel Avivu. V roce 2019 získala Cenu Becky Dekel od Asociace pro studium umění a genderu pro umělce a Cenu města Jeruzaléma pro učitele v roce 2019. Hannan je také vůbec první arabskou umělkyní, která získala Cenu Ministerstva školství pro mladé umělce (2004) a Cenu Sharett Foundation (v letech 1998 a 2002). Je profesorkou uměleckých škol Kibbutzim a Shenker, vyučuje také v Izraelském muzeu a ve škole ve východním Jeruzalémě.

Událost je součástí dvouměsíční rezidence Tamary Moyzes a Shlomiho Yaffe.

Spolu-organizátoři: Artivist lab

NUN – neue unentd_ckte narrative/ new undiscov_red narratives

Nachdem wir zweimal aufgrund von Corona die Planungen für die Bildungsreise ad acta legen mussten, war es nun endlich soweit. Vom 7.10. bis zum 10.10. haben wir uns mit einer bunten Truppe von Akteur:innen aus Kultur, Zivilgesellschaft, Theater und Bildung auf den Weg nach Ústí nad Labem und Prag gemacht. Ústí nad Labem ist als Partnerstadt von Chemnitz nicht nur eine Reise wert sondern ebenso gut mit dem Zug zu erreichen. Entlang der Elbe sind wir am frühen Donnerstagmorgen durch den Nebel in ein sonniges Wochenende gestartet inklusive eintägigem Abstecher nach Prag.

Program věnovaný tématu násilí 

v blízkých vztazích 7. 10. 2021

Zveme Vás
na zahájení činnosti
projektu Hyb4City Univerzity Karlovy
dopolednem věnovaným tématu násilí v blízkých vztazích.

Komentovaná prohlídka s Hagaiem Segevem

7. 10. od 13:30

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Moje tělo, můj majetek izraelské umělkyně Hannan Abu Hussein.

Výstavou provede Hagai Segev, nezávislý izraelský kurátor a kritik umění působící v Tel Avivu a Praze. Tento multidisciplinární kurátor se specializuje na vzájemné vztahy mezi historií, archeologií a současným uměním. Pracoval jako hlavní kurátor v Bet Hatfutsot Museum v Izraeli.

Tato prohlídka proběhne pouze v anglickém jazyce.

NEBUDE TO NAŠE MALÉ TAJEMSTVÍ

Alex Sihelská a Ester Grohová

7. 10. od 18:00

Jakým způsobem reflektujeme zkušenost traumatu a sexuálního násilí a jaká je naše role v kultuře znásilnění? Co to znamená být přeživší a jak může kontextualizace sexualizovaného násilí v rámci patriarchální společnosti sloužit jako terapeutický a emancipační nástroj?

Performativní přednáška Alex Sihelské a Ester Grohové se k tématu vztahuje poetickým a autobiografickým způsobem. Obrazovou část přednášky tvoří kolážovitá prezentace, apropriující vizualitu zinů. Zvuková stopa se po vzoru rozhlasové hry vztahuje k recitovanému ději. Společně autorky vtahují diváky do bezčasého prostoru určeného k pozastavení se nad každodenní realitou kultury znásilnění, která nás nekompromisně obklopuje. Dílo vyzývá k změně postoje a uvědomění si vlastní participace v systému, který tuto kulturu utváří.

Dílo vzniklo za podpory týmu Display.

Alexandra Sihelská (1999), současně působící v Praze. Stěžejními tématy její tvorby jsou současné čarodějnictví, environmentální udržitelnost a otázky genderu. Na tato témata nahlíží z feministické perspektivy a z ní vycházející kritiky kapitalistického patriarchátu. Zaměřuje se také na problematiku tabuizování sexuálního násilí, systematického mlčení a hýčkání rape culture, jež prostupuje celou společností. Ve svých dílech se snaží najít rovnováhu mezi spirituálním a politickým smýšlením, často užíváním symbolického jazyka. Svou praxi rozvíjí v médiu pohyblivého obrazu, instalace, performance nebo virtuální reality. Současně studuje v Centru Audiovizuálních Studií na FAMU.

Ester Grohová (1992, Praha) má za sebou klasické hudební vzdělání a v současné době studuje v Centru Audiovizuálních Studií na FAMU. Ve své tvorbě je značně ovlivněna post-internetem a novými technologiemi, jejich využitím a vlivem na psychiku jedince i společnost. Zabývá se také otázkami sexuálního násilí a různými feministickými přístupy k současným sociopolitickým, technologickým a environmentálním otázkám. Na poli zvukové tvorby se zabývá především field recordingem a sound designem, musique concrète, akustickou ekologií a imerzivním prostorovým zvukem. Nejčastěji pracuje se zvukovou kompozicí, sólovu i kolektivní performance, scénografickými intervencemi anebo s vlastním či found footage videem.

SOUR CANDY

Darina Alster 7. 10. od 19:00

Je potřeba být vždy sladká a kyselá zároveň. Navenek tvrdá a uvnitř měkká jako sladko-kyselý bonbonek. Příliš nemluvit a dokázat se vyjádřit. Být veselá,ale nesmát se příliš nahlas.Míra nároků, kterou dnešní doba klade na ženy dává vzniknout řadě patologických pocitů a následné viny. Protikladným nárokům nelze vyhovět, když jeden vyvrací další. Jak praví staré francouzské přísloví: Cherchez la femme! Za vše lze dát vinu ženě. Zkusíme tuto nepříjemnou pozici vyřešit, rozbalit ji jako bonbon.

Darina Alster (*1979) je vizuální umělkyně, v roce 2016 založila společně s Kateřinou Olivovou podpůrnou skupinu pro matky–umělkyně Mothers Artlovers, v současnosti vede také společně s Kateřinou Olivovou Ateliér nových médií II na Akademii výtvarných umění v Praze, zabývá se skupinovými performancemi, post-performancí, interaktivními instalacemi, ve své tvorbě zpracovává témata související s osobními hranicemi těla, identitou, sexualitou, spiritualitou, jež zkoumá z post-humanistických feministických a hlubinně ekologických pozic.

Foto Adriána Vančová 

Zažít město jinak

15. 9. 13:30–15:00

u stanice metra Anděl – Praha 5

Artivist Lab ve spolupráci se studenty Střední průmyslové školy grafické Hellichova vytvořili mozaiku, která reflektuje odlišné osobní zkušenosti městské části P5.

Max Soukup, Mariana Ostřížková, Maja Gajdarská, Nicol Budinová, Robert Veselý, Karolína Princová, Kamila Sopko

Speciální poděkování Kateřině Fojtíkové.

18. 9. 13:00–20:00

Kampus Hybernská – Praha 1

Společně vytvoříme monumentální nástěnnou mozaiku, která bude reflektovat nejen odlišné osobní zkušenosti, ale také městské části.

Vizuál mozaiky navrhla izraelsko-palestinská umělkyně Hannan Abu Hussein, jejíž výstavu budete moci navštívit od 29. 9. v galerie Artivist Lab

https://zazitmestojinak.cz/locations_/praha/praha-1/artivist-lab

Artivist Lab ve spolupráci se studenty Střední průmyslové školy grafické Hellichova vytvořili mozaiku, která reflektuje odlišné osobní zkušenosti městské části P5.

Max Soukup, Mariana Ostřížková, Maja Gajdarská, Nicol Budinová, Robert Veselý, Karolína Princová, Kamila Sopko

Speciální poděkování Kateřině Fojtíkové.

Vizuál mozaiky navrhla izraelsko-palestinská umělkyně Hannan Abu Hussein, jejíž výstavu budete moci navštívit od 29. 9. v galerii Artivist Lab.

Foto: Máca Juříčková a Adriána Vančová

Plješka-Birobidžan

„NEŽILI JSME MARNÝ ŽIVOT“

Dokumentární film Nicka Antipova a Barta Staszewského

Film s anglickými titulkami, 2021, 21 min

Během protestů proti Alexandru Lukašenkovi a vládnoucímu režimu probíhajících v Bělorusku kráčí LGBT+ komunita po boku ostatních demonstrantů se společným přáním dočkat se změny ve jejich zemi. LGBT+ komunita vnímá politický obrat na nejvyšší úrovni jako první krok k inkluzivnější společnosti, kde by získala bezpečnější prostor.

Film polsko-běloruské produkce vypráví příběh protestů, které vypukly v Bělorusku, očima LGBT+ aktivistů. Hlavní hrdinky Olya, Zhenya a Sveta zjišťují, jaké to je být LGBT+ v Bělorusku, a snaží se bojovat za rovná práva v zemi, ve které probíhá revoluce.

LGBT+ lidé čelí na protestech násilí a zneužívání při zatýkání, ale často se setkávají s nepochopením a nedostatkem uznání i na samotných pochodech. “Proč jste tady? Tohle není váš protest! “, slyší od ostatních účastníků protestu v reakci na jejich duhové vlajky v Minsku.

Nick Antipov a Bart Staszewski vyprávějí ve svém dojemném dokumentu životní příběhy queer lidí v Bělorusku, kteří dostali šanci být vyslyšeni.

Promítání filmu „NEŽILI JSME MARNÝ ŽIVOT“ su uskuteční ve spolupráci s Prague Pride.

https://festival.praguepride.com/cs/program/details/1/103

Spoluorganizátoři: Prague Pride, Kampus Hybernská

LGBT Rights in Czechistan

Kvíz-performance

Daniyar Sabitov & Anatoly Chernoussov – Kok.team, Kazachstán

6.8. 2021 v 19h.

Artivist Lab, Hybernská 4, Praha 1

Jazyk: čeština, angličtina, ruština a kazašština

Popis: LGBT práva očima kazašských LGBT migrantů. Od čeho jsme utekli a k čemu jsme přišli.

Dani Sabitov (1986 ) a Anek Chernoussov (1984) patří mezi pionýry kazašské LGBTQ aktivistické scény, jež se začala formovat okolo roku 2014. V roce 2017 založili online platformu věnovanou tématice LGBTQ s názvem Kok.team. Tento web je nejen publikačním médiem, ale také virtuálním komunitním centrem, přinášející zprostředkovaný i autorský obsah pro tuto komunitu v jejich rodném jazyce. Ačkoliv Sabitov a Chernoussov nemají umělecké vzdělání, používají angažované umění jako jeden z nástrojů své aktivistické činnosti. V rámci těchto politických intervencí vtipně pracují také s vlastní sebeprezentací a nabouráváním kategorie ne/umělec, kdy vystupují jako umělkyně zaujímající k umění pragmatický přístup: “umění děláme, když nás o to někdo požádá nebo už není jiná možnost”. Poté co tvůrci Kok.teamu z bezpečnostních důvodů přesídlil do Prahy, vychází jeho obsah trojjazyčně.

Kvíz-performance byla vytvořena ve spolupráci s Prague Pride.

https://festival.praguepride.com/…/progra…/details/1/103

Spoluorganizátoři: Prague Pride, Kampus Hybernská

prezentace díla a vernisáž výstavy umělce Jevgenije Fikse

JCC Prague

Yevgeniy Fiks se narodil v Moskvě v roce 1972 a od roku 1994 žije a pracuje v New Yorku. Ve své tvorbě se věnuje post-sovětskému dialogu a problematice LGBTQ+. Výstava „Plješka-Birobidžan“, která je k vidění v galerii Artivist lab propojuje historický koncept Židovské autonomní oblasti s fiktivním příběhem skupiny sovětských homosexuálů, kteří v roce 1934 cestovali z Moskvy do Birobidžanu. Tato výstava reflektuje opětovnou kriminalizaci homosexuality v Sovětském svazu a vznikla u příležitosti Prague Pride. Součástí výstavy je Sovětský moskevský jidiš-gay slovník, který vydalo nakladatelství Cicada Press.

Tento podcast je v angličtině.

Autoři: Shlomi Yaffe a Tamara Moyzes, Artivist Lab 

Nahráno ve studiu Mr. Wombat 

Postprodukce: Roman Štětina 

Produkce, dramaturgie: Pavlina Schultz

JCC Prague

Mr. Wombat

https://open.spotify.com/episode/645UqfT1wq7OziczQswArT…

Z dohledu / světy na okraji 

24.7. v 18:00 hodin

Kampus Hybernská, Hlavní sál

Prezentace a diskuse k výstavě “Z dohledu”

Téma: ROMŠTÍ UMĚLCI – MEZI AKTIVISMEM A UMĚNÍM

VĚRA HORVÁTHOVÁ, umělkyně

Věra Horváthová se narodila v romské rodině a jejím velkým vzorem byla její matka, která po revoluci založila Romskou organizaci. Působila ve své komunitě, pro kterou se snažila získat mezinárodní hlas jako reflexi na mezinárodní romský kongres, který proběhl v dubnu 1978 v Ženevě, Švýcarsku.

Horváthová studovala na FAMU a na AVU v ateliéru Nová média I. u Tomáše Svobody. Od roku 2005 se aktivně zapojovala a pracovala pro různé romské neziskové organizace jako intelektuálka a umělkyně. Na Romea TV založila spolu s Davidem Tišerem první romské zpravodajství “HIRI”. V roce 2012 spoluzaložila skupinu “Romane Khale Panthera”, která působí na hranici umění a aktivismu. Věra vystavovala v Indii v rámci projetu ArtSlant, v Rakousku v Grazi, v Německu v Berlíně, ve Francii, ve Štrasburku a v Praze v DOXu, na Ministerstvu kultury v Nostickém Paláci nebo třeba v galerii Akademie výtvarných umění GAVU.

ROBERT GABRIS, umělec

Robert Gabris (1986, Hnúšťa, SK) vystudoval scénografii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a v magisterském studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Pracuje s kresbou, která mnohdy přesahuje do instalace a performance. V jeho převážně autobiografické práci se často objevuje téma politiky identit. Zajímá se o vyloučené skupiny nebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Experimentální kresba je pro něj formou rezistence vůči rasismu nebo různým formám (sociálního) vyloučení. Gabris svou práci představil především ve středoevropském kontextu, ale také například v Rize nebo Šanghaji. V posledních letech častěji vystavoval také na české scéně, například na bienále Matter of Art (2020), v galerii Artivist Lab (2019) nebo v Moravské galerii v Brně (2017). Svá díla vystavuje po celém světě, v roce 2021 mu byla udělena prestižní cena Recognition Art Award / Strabag International v Rakousku, ve stejném roce byl nominován na cenu Jindřicha Chalupeckého v České republice.

DAVID TIŠER – ředitel Ara Art

ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost – ARTIVISMUS. Zabývá se uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace.

Téma: RASISMUS V KONTEXTU PANDEMIE

TEREZA HENDL, filozofka a bioetička

Tereza Hendl promluví o tom, jak se systémový rasismus projevuje v rámci proti-pandemických opatření a jak nerovně mnohá opatření dopadají na skupiny lidí postihnutých rasismem. Součástí jejího příspěvku a následné debaty bude i prezentace, kterou Tereza Hendl nahrála s Tiarou Roxanne k tématu digitálních proti-pandemických aplikací z Indigenous perspektiv. V ní se věnují debatám o potřebě suverenity ve vlastnictví a přístupu ke zdravotním datům o populacích, jejichž životy jsou ohrožované kolonizací a státním rasovým násilím.

Tereza Hendl je filozofka a bioetička. Zabývá se tématy jako jsou spravedlnost, zranitelnost a solidarita, zejména z feministických a dekoloniálních perspektiv. Za účelem protestu vůči marginalizaci výzkumu a vědění ze střední a východní Evropy založila Central and East-European Feminist Research Network (CEE Feminist Research Network).

TIARA ROXANNE je Indigenous humanitní teoretička, kyberfeministka a umělkyně. Její bádání o digitálním kolonialismu zkoumá procesy, jakými se koloniální struktury projevují v systémech umělé inteligence a formuluje strategie anti-koloniální resistence a přežití.

Diskuzi moderuje umělkyně a kurátorka Tamara Moyzes.

Organizátor: Artivist Lab

Spoluorganizátoři: Slovo 21, Kampus Hybernská

Diskuse je financována z Fondů EHP 2014–2021, Program Kultura.

Naše

Minh Thang Pham v rámci výstavy “Naše” vyhlašuje OPEN CALL pro poštovní adresy. Pohlednice, které zobrazují momentky ze života jeho rodičů, budou publikovány na Artivist Lab FB stránce https://www.facebook.com/artivistlab

Encapsulation

Ilana Salama Ortar // Artist Talk

5/10/2021

Srdečně Vás zqveme na artist talk umělkyně Ilana Salama Ortar, kterou pozvali současní rezidenti INI prostoru Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe.

Salama Ortar se narodila v Alexandrii na začátku 50. let. Její rodina byla donucena opustit Egypt s jednosměrnou jízdenkou (laissez-passer). Směr Izrael. Jejich cesta vedla přes tranzitní tábor v Marseille známý jako Židovský tábor. Jako jizva zachycená ve vzpomínkách umocnila tato cesta její citlivost vůči izraelsko-palestinskému geopolitickému konfliktu a také vůči starším Alžířankám, které žijí v Marseille se statusem “zamítnuto”. Současná prezentace umělkyně v INI prostoru se bude zabývat právě těmito dvěma konflikty.

Ilana Salama Ortar // Artist workshop

5/10/2021

AVU Nove media 2

Mar 18, 2021, llana Salama Ortar je izraelská umělkyně působící v Evropě, která měla výstavu v Praze v galerii Artivist Lab. O její tvorbě a zejména o projektu Zapouzdření věnovanému vzpomínkám a uchování paměti, si s ní povídá Shlomi Yaffe a Tamara Moyzes. Výstavu můžete navštívit online na stránkách galerie.

Tento podcast je v angličtině.

Autoři: Shlomi Yaffe a Tamara Moyzes, Artivist Lab

Nahráno ve studiu Mr. Wombat

Postprodukce: Roman Štětina

https://j-cast.libsyn.com/interview-2-ilana-salama-ortar

Produkce, dramaturgie: Pavlína Šulcová

𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑

Diskuze k výstavě Sashi Huber a Petriho Saarikka proběhne v rámci Festivalu 4 + 4 dny v pohybu 202016. 10. 2020. od 18:00h.

FB link: https://fb.me/e/1B5dzBr8v

Diskuze proběhne v angličtině.

Online discussion: 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑-

The discussion is a part of the accompanying program of the exhibition by Sasha Huber and Petri Saarikko. The discussion will take place within the Festival 4 + 4 days in motion 202016. 10. 2020. from 18: 00h.

FB link: https://fb.me/e/1B5dzBr8v

My Body My Show

A debate regarding HUMAN RIGHTS CONDITIONS, and activism in Russia and central Europe


08. 10. 2020 at 18:00
Hybernská Campus – Cinema Hall
The Presentation will be held in English at Hybernská Campus – Cinema Hall. it will be also available in online streaming.

Participants:
Dáša van der Horst
What are the conditions of Yulia Tsvetkove’s colleagues in Central and Eastern Europe? What is the perception of women’s role in society in the region ranging from the Slavkov Forest to the Urals? How does the LGBTIQ community live here? what is the social debate regarding gender and feminism? We will try to define current trends on specific examples of activists.Dáša van der Horst is a member of Amnesty International, where she also worked for many years as the director of the branch in the Czech Republic and the director for organizational development in the European office in Brussels. She currently works at the Prague Civil Society Center, which focuses on supporting civil society in the countries of Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia.


Denis Bilunov
History of anti-Putin oppositionDenis Bilunov reviews five stages in evolution of anti-Putin opposition, from struggle for the majority in parliament (the State Duma) in 2000-2003 to street revolts in 2011-2012 to modern Youtube and Telegram battles for media domination.According to Bilunov, Putin started his presidential career as a clear modern style populist but then essentially transformed his political message. In recent years he acts more like a traditional leader who represents the interests of the rich and doesn’t care much about his popular support. Respectively, the most successful attempts to oppose Putin (first of all, by Alexey Navalny) extensively use populist techniques.Denis Bilunov is a Ph.D. student at the Faculty of Social Sciences at Charles University in Prague. His research subject is History of anti-Putin opposition
In 2005-2014 Bilunov was an active public politician himself. He is a founding member of the 5th December party (never recognized by the Kremlin). In 2008-2010 he was executive director of All-Russian movement Solidarnost, a close colleague and collaborator of Boris Nemtsov and Garry Kasparov.


Ekaterina Petrikevich
Cyberactivism in the Russian contextNowadays, a lot of activism moved to the online space as it became a space for easier exchange of information and communication. This presentation will provide a general view of what cyberactivism is and will show various examples based on Ekaterina’s experiences and other work done by activists in the Russian and Russian-speaking segment of online space. During this presentation, Ekaterina will focus specifically on feminist and LGBTQ+ activist work.Ekaterina Petrikevich is a Russian-born activist based in Prague. She addresses issues of women’s and LGBTQ+ rights mostly through her cyberactivist work. She is a creator of a telegram channel “Zlaya Feministka” (Angry Feminist), a co-admin of a group Soc-Fem, and she was a director, co-producer, and a cast member of the 2020 beneficiary production of The Vagina Monologues in Prague.Together with her partner, she has recently started an English blog out_in_prague where they discuss issues faced by queer women and discuss the life of the LGBTQ+ community in the Czech Republic.Links:
https://vk.com/socfem
https://t.me/zlaya_feministka
https://www.instagram.com/out_in_prague/Organized by Artivist Lab and Hybernská Campus

Exhibition tour in Russian language, October 1, 17:00-18:00

Выставка организована в поддержку русской художницы, ЛГБТИК-активистки и феминистки Юлии Цветковой. Российские и чешские художницы и художники хотят с помощью этой выставки публично поддержать свою российскую коллегу, которая сейчас находится под домашним арестом – ей грозит от двух до шести лет тюрьмы.1 и 8 октября с 17 до 18 часов будут проходить экскурсии по выставке на русском языке. Вход свободный!

Výročí – diskuze k výstavě

6.8. 2020 od 16:00 do 18:00h.
Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Kino sál

Diskuze k výstavě “Výročí” na téma sexuální zneužívání s umělcem Lukášem Houdkem a jeho hosty. Moderuje doktorka neurověd Renáta Androvičová z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D., absolvovala magisterské studium psychologie se státnicí z klinické psychopatologie a drží doktorát v oboru neurovědy. Jejím nynějším hlavním odborným zájmem je experimentální sexuologie se speciálním zaměřením na forenzní populace (pachatelé znásilnění a sexuálního zneužití). Androvičová je jednou z odbornic, která poskytovala konzultace tvůrcům*kyním filmu “V síti” a která byla také přítomna na samotném natáčení.

O výstavě:
Dvacáté první výročí setkání ve sklepě, kdy bylo Lukášovi šest let. Umělec vytvořil pro jistého Pepu, který jej tehdy zneužil, vzpomínkové fotoalbum, které mapuje příběh jeho dětství od chvíle setkání až do dospělosti. Dárek k výročí v roce 2012 muži nakonec nepředal, rozhodl se ale, že jej použije jako umělecký artefakt a prostředek k detabuizaci tématu pedofilie.

O autorovi:
Lukáš Houdek (1984) vystudoval romistiku na FF UK v Praze. Fotografovat začal v roce 2005, kdy se pokoušel zaznamenávat situaci Romů v rozličných lokalitách v ČR i zahraničí, ale později také například život členů kasty dómů v severní Indii, kteří jsou považování za současníky Romů. Od roku 2010 se Houdek věnuje také výtvarné fotografii, jejímž prostřednictvím zpočátku sugestivně reflektoval zejména vlastní identitu v konfrontaci s okolní společností a jejími postoji k odlišným sociálním skupinám (Titáni, 2010; Život snů, 2010; Freakshow, 2011; Výročí, 2012 atd.). Svoji současnou tvorbu zaměřuje zejména na téma identity, ať už své vlastní (např. Všechny kalhotky mojí matky, 2011), tak transgender osob (F64.0._online, 2011; Robin, 2012). Mezi jeho hlavní témata patří také reflektování odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 a proměny českého pohraničí (Umění zabíjet, 2012; Umění dosídlit, 2011-2013; Odložené životy, 2009-2012; Musíš zapomenout na Johanna, 2013).

Výstava Výročí je otevřena do 6. října 2020.
https://www.facebook.com/events/3302031366525280/
https://www.artivistlab.info/
Výstava byla vytvořena ve spolupráci s Prague Pride.
Výstava a diskuze jsou vhodné pro diváky od 18 let.

REVIVE/PURANO HANGOS

Den památky obětí holocaustu Romů

02.08. 2020
od 15:00 do 17:00h.

Umístění pomníku obětem a symbolické oživivení starých hlasů v den památky obětí holocaustu Romů.

Umělecké dílo Emílie Rigovej, notový záznam dávných romských písní, tzv. phurikane giľa (starodávné romské písně) vytesaný v romštině do černé žuly z veršemi písně, která ne náhodou připomíná tragickou historii a realitu, že Romove byli posilani na smrt do koncentračních táborů se stane pomníkem tragédie.

Symbolicky oživí staré hlasy na den památky obětí holocaustu Romů právě neromský hudebníci.

Nepravidelný rytmus, v němž se tyto písně zpívají, ovšem neodpovídá možnostem klasické notace – ostatne romští hudebníci hráli naprosto převážně bez not, a ten správný rytmus v nich najde jen zkušený hudebník.

Promítání filmu LETY a debata

16. 07. 2020 v 18:00h.
Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Kino sál

Debata s Renatou Berkyovou (spoluautor filmu, Pražské fórum pro romské dějiny, ÚSD)

Moderuje Helena Sadílková (Seminář romistiky FFUK)V roce 2018 česká vláda schválila výkup vepřína v Letech u Písku, stojícího na místě bývalého koncentračního tábory pro české Romy a Sinty a v těsné blízkosti míst, kde byly pohřbíváni mrtví z tohoto tábora. Po důstojném uctění památky romských obětí holokaustu volaly od 90. let místní i zahraniční organizace a jednotlivci, v čele s panem Čeňkem Růžičkou. V červnu 2020 byly vyhlášeny výsledky mezinárodní architektonické soutěže na podobu Památníku romských obětí holokaustu z Čech, který by měl v Letech u Písku vzniknout. Můžeme tedy příběh Letů u Písku definitivně uzavřít jako příběh s happy-endem

LETY
Dokumentární film
Česko, 2019, 58 minAutoři: Viola Tokárová, František Bikár, Renata BerkyováV roce 2018 odkoupil český stát od společnosti AGPI za téměř 373 milionů velkokapacitní vepřín nacházející se v Letech u Písku na místě, kde byl za války zřízen koncentrační tábor pro Romy, sloužící jako přestupní stanice před transportem do Osvětimi. Částka za odkup dodnes budí emoce, stejně jako téma vztahu české společnosti k Romům. Dokumentární film LETY uvádí do širších souvislostí milníky více jak dvaceti let usilování řady organizací a jednotlivců o to, aby se místo romského holokaustu dočkalo důstojné piety, a seznamuje veřejnost s dosud neznámými skutečnostmi tohoto boje a s jeho hlavními aktéry. Na příběhu romského aktivisty Čeňka Růžičky přibližuje pocity pozůstalých, kteří i ve svobodném režimu museli snášet neochotu obyvatel země a politických představitelů odstranit z místa, kde umírali jejich předci, páchnoucí prasečák.

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=tyAXLLVEl98&fbclid=IwAR23c8BmdYJRgJzMJdzE_rJOaflFT43YvqCZ5utRjtrujVZqvL7fFrNyGA0

Organizátoři Artivist Lab a Kampus Hybernská
Akce probíhá ve spolupráci se Seminářem romistiky FFUK, Pražským fórem pro romské dějiny a organizací Romea, o.p.s.

https://m.facebook.com/Prague-Forum-for-Romani-HistoriesPražské-fórum-pro-romské-dějiny-101282041259189/?modal=admin_todo_tou

Doprovodný program k výstavě REVIVE/PURANO HANGOS,
Oživeni starých hlasů.Událost Revive purano hangos:
https://www.facebook.com/events/2567759440144591/

Stránka Puranohangos:
https://www.facebook.com/Puranohangos/?modal=admin_todo_tour 

Oživení starých hlasů 17.6. od 18:00h

Doprovodný program výstavy “REVIVE/PURANO HANGOS” (Oživení starých hlasů)

17.6. od 18:00h. oživí staré hlasy zpěvačka Pavlína Matiová s klavírním doprovodem Jakuba Tökölyho

Nová autorská výstava „Revive/Purano Hangos“ představuje projekt, ve kterém se Emília Rigová věnuje tématu romského holokaustu. Hlavním zdrojem inspirace se stávají staré notové záznamy dávných romských písní, tzv. phurikane giľa (starodávné romské písně). Nepravidelný rytmus, v němž se tyto písně zpívají, ovšem neodpovídá možnostem klasické notace a ten správný rytmus v nich najde jen zkušený hudebník.

Zpěvačka a herečka Pavlína Matiová (1988) se narodila v Roudnici nad Labem do romské muzikantské rodiny. Vystudovala střední pedagogickou školu a je absolventkou konzervatoře v oboru zpěv. Je členkou divadelni skupiny Ara Art. Hostovala v Divadle na Vinohradech, v Divadle Hybernina, v Hudebním divadle Karlín a v Kongresovém centru v několika muzikálových titulech. Je první Romkou, která zpívala jako sólistka v pražském Rudolfinu. V současné době stále působí v divadelni skupině Ara Art, koncertuje s kapelou Lače manuša, spolupracuje s držitelem ceny Grammy Oranem Etkinem a věnuje se vlastní hudební tvorbě.

Jakub Tököly sa narodil 23. Apríla 1990 v Novej Bani do rodiny s hlbokou hudobnou tradíciou. Jeho vášeň pre hudbu sa začala prejavovať už v rannom detstve. Po ukončení základnej umeleckej školy získaval a rozširoval svoje hudobné vedomosti na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Okrem klasickej hudby, ktorá ho v tomto období začínala formovať, vstúpil do jeho života intenzívny element Jazz. V Banskej Bystrici sa stal študentom popredného jazzového klaviristu a pedagóga Klaudia Kováča. V tomto období sa stal členom quarteta Martin Uhereka.

Kurátorka: Tamara Moyzes
Spoluorganizátor: ARA ART
#Puranohangos
https://www.facebook.com/pg/Puranohangos/about/?ref=page_internal 

15.11. Země je moje milenka – doprovodný program

19.11. 17.30 – 19.30

Martina Malinová: 2 HODINY TVÉHO ČASU

PROCESOVÁ PRÁCE. Vnitřní prostor je všude kolem Tebe. Zvu do prostoru, kde pozorujeme, co je třeba transformovat. Prožitkové semináře vycházející z technik rodinných konstelací, meditační praxe, tantrických cvičení. Setkání tady a teď, v kruhu. Péče o sebe, péče o společenství. Blízkost. 

http://www.vkruhu.info/seminare/

Změnit se znamená změnit svět: Úvod do procesové práce.  

Skupinová, procesová práce vycházející z technik rodinné konstelace, psychomagického divadla a aktu sebepéče tady a teď. Skupinová práce pro 9 lidí, hlaste se na jsemvkruhu@gmail.com.

(Přihlásit se znamená přijít, přijít včas a zůstat do konce.)

20.11. 11.00 – 18.00

Shibari workshop

Vell SV s Radkem Borgem, práce s jedním provazem.

26.11. 10.00 – 15.00

Otevřená schůzka ateliéru nových médií II

4.12. 11.00 – 18.00

Shibari workshop

Vell SV s Radkem Borgem, práce s jedním provazem.

9.12. 18.00 – 20.00

ATELIÉR SNOVÝCH MÉDIÍ s Petrou Jelínkovou

Co se stane, když začneme brát sny víc doslova a bdělý život víc obrazně? Projděme se společně galerií snů a zkoumejme, jaké sny, příběhy, vize a melodie se v nás probouzejí. Stačí na chvíli zavřít oči a otevřít srdce!

13.12. 17.30 – 19.30

Martina Malinová: 2 HODINY TVÉHO ČASU

Kruh: Všechno, co má tělo, je naživu

Objevování těla, sexuality a vědomého doteku. Zážitkový workshop pro 9 z vás, hlaste se na jsemvkruhu@gmail.com

(Přihlásit se znamená přijít, přijít včas a zůstat do konce.)

17.12. 17.00 – 20.00

Klimatický Handpoke s Polinou Revunenko a Klimatický rap s MCs Věštba & Mikatchou

17.1. 17.30 – 19.30

Martina Malinová: 2 HODINY TVÉHO ČASU

Kruh: Aby tělo přežilo, potřebuje ruce druhých

Tělo z pohledu psychologie, psychomagie a šamanismu. Workshop, který se věnuje tělu a různým tvářím tělesného prožitku. Sejdeme se v uzavřené společnosti 9 účastníků/účastnic, hlaste se na jsemvkruhu@gmail.com

(Přihlásit se znamená přijít, přijít včas a zůstat do konce.)

18.1. 10.00 – 17.00

Dny otevřených dveří AVU (otevřená výstava)

17.00 – 20.00

Projekce a kulatý stůl na téma klimatické změny a mezidruhového soužití na Zemi

19.1. 10.00 – 18.00

Dny otevřených dveří AVU (otevřená výstava)

22.1.

Konference Země je naše milenka

 • Samovyšetření prsu a vulvy
 • Sexekologie, ekosexualita – Annie Sprinkle – Kača Olivová
 • Sexual Health – Ambre Petitcolas
 • Transhumanismus – Jan Matýsek
 • Hroty hvězd – Darina Alster

8.08.2019
Autorská komentovaná výstava – Robert Gabris

24.06.2019
Ester Geislerová – premietanie videoartu
Spolupráca z revue Prostor pri vydaní nového čísla NOVÉ MÝTY.

16.05.2019
Art and activism in the post-truth era / Chto Delat? Dmitry Vilensky a Anton Litvin

“Chto Delat? / What is to be done?”
The collective Chto Delat (What is to be done?) was founded in early 2003 in Petersburg by a workgroup of artists, critics, philosophers, and writers from St. Petersburg, Moscow, and Nizhny Novgorod with the goal of merging political theory, art, and activism. The activity of collective takes responsibility for a postsocialist condition and actualization of forgotten and repressed potentiality of the Soviet past and often works as a politics of commemoration.
Their work was recently shown at Para Site, Hong Kong; Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Mexico; Tate Liverpool, Liverpool; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; 10th Gwangju Biennale, Gwangju; New Museum, New York (2011); Moderna Galerija, Ljubljana; and Institute of Contemporary Art (ICA), London among other places.

Dmitry Vilensky
Dmitry Vilensky (born in 1964) lives in St. Petersburg. Artist and educator. In 2003 initiated the platform “Chto Delat / What is to be done?” Editor of the newspaper of the same name (also makes graphic artwork and lay-out for the newspaper – www.chtodelat.org). Works mostly in a frame work of interdisciplinary collective practices in a mediums video, photography, text, installations and social interactions, participant of many international and Russian exhibitions. Published numerous essays in art catalogues, journals and newspapers in Russia and internationally, and has lectured widely.
He is a commissar and chief tutor of a School for Engaged Art in Petersburg and as a guest teacher has taught in several institutions and programs in 2007, such as the Staedel Schuele, Frankfurt am Main, Critical Studies Program, Malmo; Tranzit School, Budapest; Copenhagen Royal Art Academy, Goldsmith, London; Tromsu Art Academy and many others.

Anton Litvin
Born 1967 in Moscow, Russia / lives and works in Prague.
Anton Litvin, once a co-founder and active participant of the ESCAPE Program, returned to work as an individual artist in 2006.
http://www.escapeprogram.ru/russian/members/anton.html
REMINDER 2011 Object, video

In the project REMINDER created for the Impossible Community the artist revitalizes the sensation of collective work that he experienced together with his ESCAPE Program companions. As reminders of the community of artists that is no more, one whose part he had once been, Litvin hanged out on the Moscow streets specially made road signs ESC, https://chtodelat.org/

16.05.2019
Premietanie filmu skupiny “Chto Delat” nazvaného “One Night in a Social Network.”

It looks like we’re living in a time of emotional turn. “What is truth and what is not” no longer depends on the possibility of reasoning but on the heavy emotional impact of communication. We can observe this turn in the pervasiveness of the culture of emojis and gif-animations in our daily interactions, from social networks to personal communications.

In this film, we see a room with a table in the middle of it. On one side of the table, a lone user is deeply engrossed reading his social media feed and clicking links. On the other side, four emojis communicate with him and permanently construct and manipulate the content of the news. Under the table, a Russian troll makes comments, chooses this or that content.

The whole action starts when the user receives information about the killing of Arcady Babchenko—a notorious Russian journalist who lived in exile in the Ukraine. With the help of the troll and emojis, the user starts following the case, soon finding himself in the surreal world of post-truth.

One Night in a Social Network is co-commissioned by Para Site, Hong Kong and Rockbund Art Museum, Shanghai. With additional support from Foundation for Arts Initiatives.

19.03.2019
Diskuse Krym, pět let poté
Diskuze Člověk v tísni s hosty: Diljaver Memetov, Lutfie Zudieva, Piotr Malinowski

19.03.2019
Premietanie filmu Putinova rukojmí: političtí vězni Kremlu

Snímek polských dokumentaristů Bożydara Pająka a Piotra Malinowského vznikl s cílem upozornit evropskou veřejnost na skutečnost, že Rusko v současnosti z politických důvodů vězní zhruba sedmdesát občanů Ukrajiny. Jde o aktivisty hnutí Euromajdan, krymské Tatary, ale také obyčejné, kteří se dostali do soukolí mašinerie ruské moci. Ukrajinští političtí vězni v Rusku či na Krymu jsou drženi v nedůstojných a zdraví ohrožujících podmínkách. Mnozí se nacházejí v totální izolaci, jejich právo na kontakt s rodinou je mnohdy výrazně omezováno.

Film Putinova rukojmí mapuje osudy tří ukrajinských politických vězňů v Rusku: Pavla Hryba, Jevhena Panova a Bekira Degermendži.

Diskuse Krym, pět let poté
Na diskusi o současné situaci na Krymu vystoupí hosté společnosti Člověk v tísni:

Diljaver Memetov
koordinátor občanského sdružení Krymská solidarita. Syn politického vězně Remzi Memetova, odsouzeného ruským režimem v roce 2016 v Bachčisaraji za údajnou teroristickou činnost. Diljaver Memetov je profesí chemik, byl nucen přerušit postgraduální studium a vrátit se domů, aby podpořil rodinu, která zůstala bez živitele. Sdružení Krymská solidarita, které vzniklo v roce 2016 v reakci na represe ruského režimu na Krymu, tvoří aktivisté, právníci a příbuzní politických vězňů. Poté co byl v květnu 2018 uvězněn koordinátor Krymské solidarity Server Mustafajev, zastoupil jej právě Diljaver Memetov. Sdružení se podílí na podpoře rodin politických vězňů, zajišťuje předání potravin a dalších věcí vězněným, mapuje soudní procesy a informuje o nich na sociálních sítích, spolupracuje s médii.

Lutfie Zudieva, občanská aktivistka sdružení Krymská solidarita
Profesí učitelka, v roce 2016, kdy se na okupovaném Krymu výrazně zhoršila situace v oblasti lidských práv, se rozhodla represím čelit jako aktivistka. Snaží se upozorňovat na to, že současný režim na Krymu zneužívá zákony pro boj s terorismem a extremismem jako nástroj tlaku na všechny s odlišnými názory a postoji. Mapuje politicky motivované soudní procesy, řady z nich se účastní jako „civilní obhájkyně“, většina soudních jednání se přitom odehrává bez přístupu veřejnosti v rozporu jak s ruskými, tak mezinárodním právními normami. Má detailní přehled o většině případů politicky pronásledovaných a odsouzených na Krymu. Vzhledem k tomu, že na současném Krymu je nedostatek obránců lidských práv a novinářů, kteří by se věnovali této oblasti, podílí se Lutfie Zudieva i na vzdělávání aktivistů a žurnalistů.

Piotr Malinowski – nezávislý polský novinář, spolupracovník deníku Gazeta Wyborcza. Věnuje se tematice běženců, menšin a rovněž ukrajinských politických vězňů v Rusku. Spoluautor dokumentárního filmu Putinova rukojmí.

Diskuse bude vedena v ruském a anglickém jazyce.

Projekce filmu a debatu organizuje Člověk v Tísní.

18.03. 2019
Prezentace umělců – Maria Kulikovska a Vitalij Fomenko

Maria Kulikovska – vizuální umělkyně a kurátorka, která se věnuje performativnímu umění a body artu. Pochází z města Kerč na Krymu, kam se od roku 2014 po anexi poloostrova nemůže vrátit. V současné době žije a tvoří v Kyjevě.
Její tělo funguje jako jazyk, pomocí kterého mluví o změnách a ztrátách, jimiž každý z nás prochází během života. Symbolem nemožnosti návratu domů se v její tvorbě stává třeba nafukovací člun – krymská pevnina se vzdálila, člun pohupující se na vlnách je místem pro přežití…
https://www.mariakulikovska.com/

Vitaly Fomenko – vizuální umělec pracující s médiem dokumentární fotografie a uměleckých technik, jako je například koláž. Často využívá nalezeného fotografického materiálu, který následně upravuje a vystavuje v podobě fotografických sérií nebo fotoknih. Jedním z jeho hlavních témat poslední doby se stala ztráta domova, Krymu, a jeho následující transformace. V současné době žije a pracuje v Kyjevě.
https://vitalyfomenko.wordpress.com/

18.03.2019
Performance “Krym za odlivu” u vstupu do kampusu

02.04.2019
Prezentace a diskuze – Alexandr Morozov (politolog) a Marek Příhoda (historik a rusista)

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Marek Příhoda poskytne stručný přehled základních etap dějin Krymského poloostrova od středověku do novověku. Svou pozornost soustředí zejména na změny statusu a etnické mapy Krymu ve 20. století (deportace Krymských Tatarů, připojení Krymu k sovětské Ukrajině v roce 1954, otázka krymské autonomie v rámci nezávislé Ukrajiny). Krátce zmíní mezinárodní souvislosti krymské krize v březnu roku 2014 a roli krymského tématu v dnešní ukrajinské politice i společnosti. Alexandr Morozov odpoví na otázku, jaké dopady měla anexe Krymu na vnitřní i zahraniční politiku Ruska a rovněž jak současný konflikt Ruska s Ukrajinou ovlivňuje státy střední a východní Evropy.

Alexandr Morozov (politolog)
Marek Příhoda (historik a rusista)

11.03.2019
Fifty Shades of Anti-Semitism:
Kde leží hranice mezi kritikou Izraele a antisemitismem?

Parlamenty mnohých státu EU v posledních letech přijaly definici antisemitismu definovanou Mezinárodní aliancí pro připomínání Holocaustu (IHRA). Tato definice ovšem budí emoce, protože v jednom z jejích dodatků se za antisemitské považují i akce zaměřené proti Státu Izrael. V této debatě uslyšíme různé pohledy na to, jestli je dobré, aby existovala závázná definice antisemitismu. Dále se budeme bavit zda-li definice IHRA ohrožuje i legitimní kritické projevy zaměřené proti Izraeli

Diskutují: Jan Fingerland, Tamara Moyzes, Tereza Šternová, Vít Strobach
Moderuje: Irena Kalhousová

organizátoři:
Kampus Hybernská
Artivist_Lab
Herzl Center of Israel Studies (HCIS)

27.10. 2018
Michael Szatmary – Stand up: Hodinový speciál

Michael Szatmary často reaguje na své židovské kořeny, ironicky poukazuje na předsudky, rasismus, politické a spoločenské proměny, kterými si prošlo Slovensko a rozesmívá i lidi, kteří s ním třeba ani nesouhlasí.

Michael patří mezi špičku slovenské scény stand up comedy a je oblíbený i českým publikem. Pravidelně vystupuje v programu “Comedy Club” vysílající TV Prima Comedy.

A v čem bude toto vystoupení jiné či speciální? My vám to prozradíme – Michael bude mluvit celou jednu hodinu vkuse.
Spolupořádá: Sametové posvícení v rámci festivalu 100 roků satiry.