Pleshka-Birobidzhan

For English scroll down

– prezentace díla a vernisáž výstavy umělce Jevgenije Fikse

Výstava „Plješka-Birobidžan“ propojuje v umělecké instalaci identitu, fikci a historii a představuje tak příběh skupiny sovětských homosexuálů, kteří v roce 1934 cestovali z Moskvy do Birobidžanu. Příběh se odehrává krátce po opětovné kriminalizaci homosexuality v Sovětském svazu a založení sovětské Židovské autonomní oblasti, jejímž hlavním městem se stal Birobidžan.

Výstavu tvoří série uměleckých děl, která tento sovětský homosexuální příběh oživují. Vyprávění zahajuje série 17 koláží s názvem Pleška-Birobidžan. Zobrazují homosexuály na několika výletních místech pro gaye nazývaných plešky v roce 1934, kteří diskutují o opětovné kriminalizaci homosexuality za Stalinovy vlády jako o neúspěchu Říjnové revoluce, o vzniku Židovské autonomní oblasti na sovětském Dálném východě a o snu o sovětské gay utopii. Koláže také zachycují cestu skupiny rozčarovaných gayů obávajících se pronásledování do Birobidžanu, kde se po příjezdu ocitli uprostřed Gay a lesbické autonomní oblasti – která zjevně existovala souběžně s tamní sovětskou židovskou utopií a občas se s ní překrývala.

Ve videoinstalaci nazvané Cruising Birobidzhan (Cesta po Birobidžanu) staví Fiks vedle sebe záběry oficiálních propagandistických fotografií Birobidžanu ze sovětské éry a zvukový záznam diskuse odehrávající se v New Yorku v roce 2016, v níž postsovětské LGBTQI osoby hovoří o (ne)možnosti “queer” či “gay” utopie na pozadí skutečné historie Birobidžanu.

V kresbě s názvem „Mapa Birobidžanu“mapuje Fiks Židovskou autonomní oblast a nahrazuje názvy jejích vesnic a měst jmény historických levicových queer ikon jako jsou Angela Davis, Harry Hay a Bayard Rustin. Součástí instalace jsou také značení ulic, bulvárů a náměstí imaginární utopické Autonomní oblasti gayů a leseb. Tato místa nesou jména postav sovětské a post-sovětské queer historie, jako jsou Jevgenij Kharitonov, Igor Kon a Roman Kalinin.

Součástí výstavy je Sovětský moskevský jidiš-gay slovník vydaný nakladatelstvím Cicada Press, jehož editorem je Fiks.

Jevgenij Fiks se narodil v Moskvě v roce 1972 a od roku 1994 žije a pracuje v New Yorku. Fiks vytvořil mnoho projektů na téma post-sovětského dialogu na Západě, mimo jiné:

Lenin pro vaši knihovnu?, ve kterém zaslal text V. I. Lenina Imperialismus: nejvyšší stádium kapitalismu stovce globálních korporací jako dar pro jejich firemní knihovny.

Komunistická strana USA – sérii portrétů současných členů Komunistické strany USA, malovaných v národním ústředí strany v New Yorku.

Komunistický průvodce po New Yorku – sérii fotografií budov a veřejných míst v New Yorku, které jsou spojeny s historií amerického komunistického hnutí.

Fiks vystavoval mezinárodně, díla byla prezentována na výstavách ve Spojených státech v galeriích Winkleman a Postmasters (obě v New Yorku) Mass MoCA a ve Filadelfském muzeu umění; v Moskevském muzeu moderního umění a v Galerii Marata Gelmana v Moskvě; v Sala de Arte Público Siqueiros v Mexico City a v Museu Colecção Berardo v Lisabonu. Jeho díla byla zařazena do Bienále v Sydney (2008), Moskevského bienále současného umění (2011) a Bienále současného umění v Soluni (2015).

Vernisáž, které se umělec Jevgenij Fiks zúčastní, moderuje Tamara Moyzes – slovenská umělkyně, kurátorka a dokumentaristka žijící a tvořící v Praze. Využívá umění jako nástroj k aktivizaci společnosti.

Prezentace umělcova díla začíná v 19:00 hodin, vernisáž je od 20:00 hodin.

Výstava byla vytvořena ve spolupráci s Prague Pride.

https://festival.praguepride.com/cs/program/details/1/117

Spoluorganizátoři: Prague Pride, Kampus Hybernská

https://yevgeniyfiks.com/home.html

FB event: https://fb.me/e/3BAsqVu3Y

Pleshka-Birobidzhan

The exhibition Pleshka-Birobidzhan engages the relationship between identity, fiction, and history by recreating an oral story about a group of Soviet gay men who travelled from Moscow to Birobidzhan in 1934 into an art installation. The oral story is set in 1934 soon after homosexuality was recriminalized in the Soviet Union and after the Soviet Jewish Autonomous Region, of which Birobidzhan became the capital, was established.

The exhibition reenacts this Soviet gay oral story in a series of artworks that comprises the exhibition. This includes a series of 17 collages titled Pleshka-Birobidzhan which starts the narration. The collages depict gay men at several gay cruising sites a.k.a. pleshkas in 1934 discussing the recriminalization of homosexuality under Stalin as a failure of the October Revolution, the creation of the Jewish Autonomous Region in the Soviet Far East, and a dream of a gay Soviet utopia. The collages also depict the journey of a group of disillusioned gay men in fear of persecution to Birobidzhan, where upon their arrival found themselves in the middle of the Gay and Lesbian Autonomous Region — which appeared to exist alongside and at times overlapped with of the Soviet Jewish Utopia there.

In a video installation titled, Cruising Birobidzhan, Fiks juxtaposes images of official propaganda photographs of Soviet-era Birobidzhan with an audio discussion set in New York City in 2016 featuring post-Soviet LGBTQIs about the (im)possibility of “queer” or “gay” utopia against the background of the real history of Birobidzhan.

In a drawing titled, A Map of Birobidzhan, Fiks maps the Jewish Autonomous Region and replaces the names of villages and cities with names of historical queer left-wing icons such as Angela Davis, Harry Hay, and Bayard Rustin. The installation also includes Street-signs for streets, avenues, and squares of the imagined utopian Gay and Lesbian Autonomous Region, named after figures of Soviet and post-Soviet gay and lesbian history such as Yevgeny Kharitonov, Igor Kon, and Roman Kalinin.

The exhibition includes Soviet Moscow’s Yiddish-Gay Dictionary edited by Fiks and published by the Cicada Press.