Black Lives Matter

Výstava: 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑

Umělci: Sasha Huber & Petri Saarikko
Výstava potrvá do 10. prosince 2020.
Pro novou výstavu galerie Artivist Lab umělkyně Sasha Huber portrétuje Yemiho Akinyemiho jako součást její pokračující série s názvem “Prvenství”, která zkoumá historický a systematický rasismus a jeho vysilující účinky na členy současné africké diaspory.
Kurátorka: Tamara Moyzes

Exhibition: 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑

Artists: Sasha Huber & Petri Saarikko
The exhibition will last until December 10. 2020.
For the new show in Artivist Lab, Sasha Huber portrays Yemi as part of her ongoing The Firsts Series. The new series in progress ”The Firsts”, researches historical and systematic racism and its debilitating effects on members of the contemporary African Diaspora.
Curator: Tamara Moyzes

Na černých životech záleží

For English scroll down

Sasha Hubert & Petri Saarikko

Výstava “Black Lives Matter/Na černých životech záleží” se skládá ze dvou obsáhlých, dlouhodobě probíhajících projektů s názvem “Shooting Stars/Zastřelené hvězdy”, “The Firsts/Prvenství” a jednoho videoartu se stejnojmenným názvem jako výstava “Black Lives Matter/Na černých životech záleží”.

Jako první dílo můžeme na výstavě vidět stop-motion video, kde Sasha vytváří portrét českého choreografa, umělce a herce Yemiho A. D. v rámci série “The Firsts/Prvenství”. Huber zkoumá v rámci sérii portrétů “The First” (“Prvenství”) dopady historického a systemického rasismu na členy nynější africké diaspory. Ještě dnes je možné být “prvním černochem či první černoškou”, který/á dosáhl/a úspěchů v určitých oborech, na určitých místech, nebo který/á se do dané země přistěhoval/a jako “první”. Na tuto skutečnost se snaží umělkyně se švýcarsko-haitskými kořeny, momentálně působící ve Finsku, poukázat. Zkoumá rozličnou diasporickou historii a kontextualizuje jejich toky s přihlédnutím ke strukturálnímu klimatu konkrétních zemí. Yemi A. D. je se svými nigerijsko-českými kořeny v jejím díle chápán jako onen “První”. Má za sebou velice členitou životní zkušenost, kterou lze v souvislosti s jeho pozicí prvního veřejně známého černošského umělce v České republice chápat jako průkopnickou. Do sérii portrétů Sashy Huber “Prvenství” jsou zatím zařazeny kromě Yemiho A.D. tyto čtyři osobnosti: Rosa Emilia Clay (1875- 1959), první Afričanka, která získala finské občanství ve Finsku (2017), James Baldwin (1924-1987), autor a první černoch ve švýcarském Leukerbadu (2018), Jani Toivola (1977- ), první černý poslanec ve Finsku (2011- 2019), Edmonia Lewis (1844-1907), první černoška v Římě od roku 1866 (2019)

Sasha Huber si vytvořila v rámci své práce vlastní metodiku, všechny portréty jsou vytvářeny sešívací pneumatickou pistolí. Tuto „pistol“ Sasha Hubert používá s vědomím jejího symbolického významu jako zbraň a zároveň nabízí potenciál k novému nastavení nerovnoměrné dynamiky výkonu. Když Huber začala pracovat se sešívačkou, šlo spíše o „střelbu zpět“, kde umělkyně použila „zbraň“ jako způsob obrany a reakce na nespravedlivou historii jako v projektu „Shooting Back“. Brzy poté Sasha Huber začala využívat svou energii jinak, začala zobrazovat ty umlčené, ty zasažené kolonialismem, z minulosti až do současnosti, tak se stalo u série 13 portrétů „Shooting Stars/Zastřelené hvězdy”, které jsou vystavené formou videa a umístěná naproti stop-motion záznamu odkazujícímu na sérii “The First“. Šití se stalo symbolicky sešíváním ran a zviditelnění ran současně. U této konkrétní série umělkyně vyšívá portrét na černé akustické desky, které se obvykle používají ke ztlumení zvuku, tedy k umlčení. Série „Shooting Stars“ Sashy Hubertové je věnována obětem střelných atentátů a zabíjení spáchaných z politických, etnických, ideologických či ekonomických důvodů. Zobrazuje historické postavy, mezi nimi i africko-amerického vůdce a bojovníka za občanská práva Martina Luthera Kinga (1925-1965), vůdce indického hnutí za nezávislost Mahatma Gándhího (1869-1948) a bohužel i mnoho dalších. Součástí série je také člen rodiny umělkyně: bývalý armádní důstojník Henri Perpignand (1914-1958), který se vrátil na Haiti z exilu v Miami v roce 1958 a byl zastřelen během pokusu o puč proti diktátorovi Françoisovi Duvalierovi. Série také upozorňuje na dvě výrazné tragédie: politicky a ideologicky motivovaný masakr 77 členů „Worker Youth League“ v Norsku v roce 2011; a zabití mladého íránského žadatele o azyl Rezu Baratiho, který byl v roce 2014 zastřelen během demonstrace v australském vězeňském středisku na ostrově Manus v Papua-Nové Guineji. Jako poslední dílo můžeme na výstavě vidět video se stejnojmenným názvem jako výstava “Black Lives Matter/Na černých životech záleží”. Jedním ze základních poselství tohoto videa je realita, že v USA jsou Afroameričané stále ohrožování každý den, čelí rasovému profilování ze strany úřadů, bezpečnostních sil nebo samozvaných členů domobrany, kteří jednou rukou provádí soudobou obdobu lynčování. Video „Black Lives Matter“ je o policejní brutalitě, které čelí převážně afroameričtí obyvatelé právě kvůli hluboce zakořeněnému rasismu. Fiktivní policejní důstojník píše nespočetněkrát “Black Lives Matter” na tabuli jako forma nenásilného trestu. Hubert volí nenásilný trest jako odkaz jej nesouhlasu.

𝗦𝗮𝘀𝗵𝗮 𝗛𝘂𝗯𝗲𝗿 (*1975) je vizuální umělkyně švýcarsko-haitského původu, narozená ve švýcarském Curychu. Žije a pracuje ve finských Helsinkách. Její práce se primárně zabývá politikou paměti a sounáležitosti, zejména ve vztahu ke koloniálním pozůstatkům, které zůstaly v prostředí. Citlivě reaguje na jemná vlákna spojující historii
a současnost, pracuje s výkonnostními intervencemi, videem, fotografií, publikacemi, grafickým designem a archivním materiálem. Objevila také nastřelovací pneumatickou pistoli jako nástroj schopný produkova

𝗬𝗲𝗺𝗶 𝗔𝗸𝗶𝗻𝘆𝗲𝗺𝗶 𝗗𝗲𝗹𝗲 (*1981) je choreograf, kreativní producent, moderátor, multidisciplinární umělec, vyslanec dobré vůle pro Českou republiku. Je spoluzakladatelem tanečního studia Dance Academy Prague, zakladatelem a šéfem jedné z nejúspěšnějších live marketingových agentur v Evropě JAD Productions a tvůrce celosvětově uznávaných kampaní a eventů pro Mercedes-Benz, adidas Originals nebo Google. Yemi žije střídavě v Praze a v Los Angeles, kde řadu let pracoval s producentem Kanye Westem a stál za vystoupeními v Saturday Night Live nebo MTV Video Music Awards. Dnes se věnuje kompletní kreativitě projektů, od konceptu až po realizaci. Připravuje konference, eventy, módní přehlídky i turné. Pro světové značky dodává digitální obsah, videa nebo projekce, o kterých mimo jiné přednáší po celém světě. Věnuje se tématům udržitelného rozvoje nebo elektromobility. Mezi jeho poslední úspěšné projekty platí diskusní platformy Anti-Panic Platform a Moonshot Platform.

“Prvenství” od Yemiho A.D.
Být prvním ve městě má mnoho různých důsledků. Lidé si vás všímají jako prvního, také vás jako prvního soudí, někdy se vás nejprve bojí a často se vám nejprve vyhýbají. Když se poprvé stanete nejlepším v něčem jiném než ve své barvě a porazíte konkurenci, uslyšíte tvrzení jako například „dostal to, protože je černý“. Zcela jistě se chcete tohoto typu argumentů zbavit, takže pracujete o to tvrději. Chcete jít vpřed a ujistit se, že rozdíl mezi vámi, vaším výkonem, tvorbou nebo kvalitou a těmi ostatními, je příliš velký na to, aby byl ignorován. A pak zas jen čekáte, až uslyšíte, co říkají tentokrát.

Pracovat dvakrát tak tvrdě za polovinu je vyčerpávající. Ale naštěstí na místech, jako je Česká republika, nemusí změna trvat celý život. Od 80. let, kdy jsem se narodil, se Praha vyvinula v kosmopolitní křižovatku východní a západní kultury a příležitosti, které jsem během svého života získal, byly bezprecedentní. Nyní, o 38 let později, v době pandemie a sociálních nepokojů, bychom měli já a ostatní První najít nový pohled na toto slovo. Vyrůstat jako první je dobrodružný trénink a nejcennější zkouška života, která vás připraví na spoustu věcí. Ale být prvním není otázka barvy, ale otázka myšlení. Jsi první, kdo vystoupuje z řady, říká nepopulární pravdu, nebo kráčí nezmapovanou cestou? Můžeš. A pokud chceme být strůjci své vlastní dobré budoucnosti, musíme odvahu být PRVNÍ najít uvnitř sebe.

Organizátoři: Artivist Lab, Kampus Hybernská
Partner: Festival 4+4 dny v pohybu

Black Lives Matter

In her series of portraits “First”, Sasha Huber explores the effects of historic and systemic racism on members of the African Diaspora. Even in current days, it is possible to be “the first black person” to achieve success in specific fields, spaces or to be “the first black person” to visit or move into a country. Sasha, who now lives in Finland, is with her Swiss-Haitian heritage trying to pinpoint this reality. She examines different diasporic histories and puts them in context with the structural climate of concrete countries. A portrait of the Czech choreographer, artist, and actor Yemi A. D. is a part of her ongoing project. In her work, she understands Yemi A. D. with his Czech-Nigerian heritage as the “First” one. He has had a very rich life experience which is, in connection to his position as the first publicly known black artist in the Czech Republic, graspable as pioneering.

Sasha and Yemi are going to be a part of a discussion, hosted by Zeynab Gueye and Isaac Herron. Zeynab is an interdisciplinary artist with a Czech-Senegalese heritage. In their work, they follow up pro-Black queerness and questions of postcoloniality. Isaac is an African-American singer, writer, and model, recently based in the Czech Republic. In the discussion, they will collectively think about the experiences of “the first black people”, search for connections between the social arrangements and the day-to-day lives of these pioneers, and reflect on the situation of Afro-Czech people not only in the creative industry. By looking into the artistic practices of both Sasha Huber and Yemi A. D., they want to dream and speculate on the possibilities of empowerment of Black communities.

𝗦𝗮𝘀𝗵a 𝗛𝘂𝗯𝗲𝗿 (*1975) is a visual artist of Swiss-Haitian heritage, born in Zurich, Switzerland. She lives and works in Helsinki, Finland.
Huber’s work is primarily concerned with the politics of memory and belonging, particularly in relation to colonial residue left in the environment. Sensitive to the subtle threads connecting history and the present, she works with performance-based interventions, video, photography, publications, graphic design and archival material. She has also discovered the compressed-air staple gun as a tool capable of producing visually arresting works that also functions as a symbolic weapon, offering the potential to renegotiate unequal power dynamics.
She holds an MA of visual communications from the University of Art and Design Helsinki and is undertaking doctoral research at the Department of Art at the Aalto University Helsinki.

𝗬𝗲𝗺𝗶 𝗔𝗸𝗶𝗻𝘆𝗲𝗺𝗶 (*1981) is a choreographer, creative producer, moderator, multidisciplinary artist, a goodwill ambassador for the Czech Republic. He is a co-founder of the Dance Academy Prague, the founder and head of one of the most successful live marketing agencies in Europe, JAD Productions, and the creator of world-renowned campaigns and events for Mercedes-Benz, Adidas Originals, and Google. Yemi lives alternately in Prague and Los Angeles, where he worked with producer Kanye West for many years and was behind performances at Saturday Night Live or the MTV Video Music Awards. Today, he focuses on the complete creativity of projects, from concept to implementation. He prepares conferences, events, fashion shows, and tours. He supplies digital content, videos, or projections for global brands, about which he lectures all over the world. It deals with topics of sustainable development or electromobility. His most recent successful projects include the Anti-Panic Platform and Moonshot Platform.

Curator / Kurátorka: Tamara Moyzes

FIRST by Yemi A.D.
Being the first one in the city goes with many various consequences. People see you first, they judge you first, sometimes are scared of you first and often avoid you first. When for the first time you become best in something other than your colour and beat the competition, you hear claims like “he got it, because he is the black one”. Reactivally you wanna get rid of that type of argument, so you work harder. You wanna run ahead and make sure the difference between you, your performance, output, or quality and the other one is way too big to be ignored. And you wait to hear what they say this time.

To work twice as hard for half as much is exhausting. But fortunately in places like Czech Republic, change doesn’t have to take a lifetime. Since the 80s when I was born Prague evolved into a cosmopolitan crossroad of east and west culture and the opportunities I gained through my life were unprecedented. Now 38 years later in the time of Pandemic and social unrest, me and the other Firsts should find a new perspective on this word. Being raised as a first is an adventurous training and the most valuable life rehearsal that prepares you for a lot of things. But to be the First is not a question of colour, but a question of mindset. Are you the first to step out of line, to say unpopular truth, to walk an uncharted route? You can. And if we want to get moving towards a good future of our own design, we need to find the First within.

Organizers: Artivist Lab & Campus Hybernská
Partner: Festival 4+4 Days in Motion