Zastavil se čas

For English please scroll down.

Pět mladých česko-vietnamských umělců, Nguyen Anh Tuyet, Minh Thang Pham, Long Phi Trieu, The Anh Nguyen a Vu Duc Minh, přistoupilo k projektu Zastavil se čas nehierarchicky. Uchopili umění jako kolektivní fenomén a nástroj společenské změny. Společně vytvořili koncept se sloganem „Pho všem a bude po všem“ jako reakci na dnešní společenskou situaci, ke které došlo v důsledku pandemie COVID 19. Kolektivně si mezi sebou rozdělili práci podle svých dovedností. Nejedná se o uměleckou skupinu, která by vystupovala pod svým jménem, ale o jednotlivce, kteří v umění vidí sociální a aktivistický rozměr.

Snahou výstavy je poukázat na generaci umělců, která se narodila v České republice a její rodina pochází z Vietnamu. Jsou kulturním mostem mezi jejich rodiči a většinovou společností. Je pro ně důležité poukázat na kulturní vklad, který přináší vietnamská menšina do současného českého umění. Tato generace přebírá kulturu duálně od rodičů, ale i kulturu země ve které žijí.

Výstava Zastavil se čas mapuje prostřednictvím receptů na polévku „Pho“ hranice reality dvou generací, mapuje tekutý čas. Vzpomínky, poznání a paměť jsou základním tématem výstavy. Druhá generace Vietnamců žijících v České republice přejímá kulturu země svých rodičů zprostředkovaně skrze vzpomínky a příběhy. Vietnam se však od doby jejich odchodu změnil. Čas nezůstal stát.

Umělci pracují s otázkou společenských stereotypů a reflektují je pomocí polévky „Pho“. Ruku na srdce, kolik z nás ve většinové společnosti dobře zná kulturu vietnamské menšiny? Nudle „Pho“ známe všichni, ale známe také všechny možné recepty? Změnou v čase, nebo změnou kulturní, prošly rovněž recepty na polévku „Pho“. Můžeme je dělit na tradiční, na vařené pomalu anebo rychle – pro lenochy. Každá domácnost si svůj recept vylepší, pozmění, takže se recept stane rodinným a snad v rodině předávaným po generace. Anebo naopak… Pojďme společně pomocí Vámi zaslaných receptů ukázat, že každá generace má recept svůj vlastní.

Sdílejte s námi své recepty na „Pho“! Ty nejzajímavější uvaříme a polévku pošleme lidem bez domova, lékařům a zdravotním sestrám. Na místa, kde polévka podle Vašeho receptu pomůže zahnat hlad, nebo nabrat energii při těžké práci.

Zároveň všechny recepty, které nám pošlete s hashtagem #phovsem, zařadíme do knihy receptů Zastavil se čas. Ta bude ve formě PDF dostupná na webových stánkách naší galerie Artivist Lab.

S rozvozem navařených polévek nám pomáhá Balu, Monika Koucká a umělkyně Magdalena Kwiatkowska

Kurátorka: Tamara Moyzes
Spolukurátorka: Nguyen Anh Tuyet

Vystavující umělci: Nguyen Anh Tuyet, Minh Thang Pham, Long Phi Trieu, The Anh NguyenVu Duc Minh

FB link: https://www.facebook.com/phovsem/

#phovsem

Duc Minh Vu (*1995), Hof

Narozený ve Spolkové republice Německo ve městě Hof, žijící v České republice a je vietnamského původu. V současné době je studentem Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia II pod vedením Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové. Ve svých dílech zpracovává niterná témata, vztah ke světu a sobě samotnému.

Minh Thang Pham (*1996), Hai Phong

Narozený v Hai Phongu, se přestěhoval do České republiky, když mu byly dva roky. Otázka vykořeněnosti a ztráta původní kulturní identity se pro něj stává v rodinných vztazích nejcitlivější. Zkoumá rodinné vztahy prostřednictvím videoprojektů nebo jazykem performativního umění. Mezi jeho nejnovější projekty patří například site-specific instalace v obchodech s potravinami vedené Vietnamci v Čechách, avšak tento druh instalace uskutečnil i v “Á Space” v Hanoji. Je studentem Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Malby II pod vedením Vladimíra Skrepla.

Long Phi Trieu (*1992), Komárno

Experimentální vizuální designér, ilustrátor a animátor. V současné době kolaboruje se studiem Loom on the Moon, podílel se na konceptu výstavy Stalin – Paměť národa a na chodbě Národního muzea mapující změnu Václavského náměstí. Vystudoval bakalářský obor Mediální a didaktická ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, absolvoval rok na Fakultě umění a designu na UJEP v oboru grafický design a rok na UMPRUM v ateliéru filmové a televizní tvorby.

The Anh Nguyen (*1991), Nam Dinh

Servisový designér v Creative Docku. Hledá souvislosti mezi incidenty a případným novým produktem, který může vzniknout. Miluje malá data, protože skrze ně se snaží pochopit každého člověka se kterým se dostane do kontaktu a tímto si spojuje okolní svět. Studoval architekturu na ČVUT, která zasadila jeho bytí a myšlení do kontextu lidského života.

Thi Anh Tuyet Nguyen (*1996), Plzeň

Studentka práv, v současné době spolupracuje s vietnamskou studentskou kavárnou Anthill v Praze. Zúčastnila se různých projektů, jako například Evropský parlament mládeže či Pražský studentský summit, a organizovala kulturní večery zvyšující povědomí o vietnamské kultuře. Podílí se na vietnamském buddhistickém táboře “Trai He Ve Nguon” ve spolupráci s Institutem aplikovaného buddhismu v Německu.

Time has stopped

Five young Czech-Vietnamese artists, Nguyen Anh Tuyet, Minh Thang Pham, Long Phi Trieu, The Anh Nguyen, and Vu Duc Minh, accompanied the project ‘Time has stopped’ with no hierarchy between the members and embraces collectively the slogan “Pho soup for everyone” in response to today’s social situation as a result of the COVID 19 pandemic. The group observes art as a collective phenomenon and as an instrument for social change. It is not an art group that would perform under its name, but individuals who perceive the social and activist dimension in art and contribute together according to their own skills. 

The intention of the exhibition is to draw attention to a generation of Czech artists of Vietnamese descent who functions as a cultural bridge between their parents and the Czech majority. Their aim is to emphasize how the traditional values received from their parents benefit Czech society through contemporary art, or literally a generation that merges together both cultures.

Time has stopped maps the boundaries of two generations’ presence through “Pho” recipes, where knowledge, memories, and traces become the central themes of the exhibition. The time in Vietnam has not stood still and yet the second generation adopted a remote culture of their ancestors, a culture that from their own perspective had paused in their present time in the Czech republic and perceived through memories and stories.  

Using the Pho receipts, the artists are revealing the social stereotypes that the majority hold regarding the Vietnamese minority and their culture. For example, we all know the Pho noodle soup, but how many of us aware of all possible receipts, or how the receipt could be evolved after its immigration aboard. 

We can divide the receipts into traditional ones that could be cooked slowly and others that could be cooked quickly for the lazy among us. Every household improves the receipt and transform it to its own, and perhaps pass it forward to the next generations, or vise versa ….

Let’s share our receipts together and explore how each family has their own. Share your “Pho” recipes with us! We cook the most interesting ones and send the soup to homeless people, doctors, and nurses. In places where the soup according to your recipe will prevent hunger or regain energy during this hard time of the coronavirus. 

At the same time, we will include all recipes that you shared with the #phovsem hashtag to the ‘Time has Stopped’ Recipe Book. It will be available in PDF format on the website of the Artivist Lab.

Balu, Monika Koucká and artist Magdalena Kwiatkowska help us with the distribution of cooked soups

Curator: Tamara Moyzes

Co-curator: Nguyen Anh Tuyet