Period of Oscillation

Doba kmitu Vernisáž: April 10, 2024, 6–8pm

Termín výstavy: 11/4/2024 – 17/4/2024

Umělci: Kristína Bučková, Natálie Kučíkova, Bernardo Salas Steurer, Parker Tillie Shatkin, Prabhu Tiwari, Elin Yurtdaş

Co znamená být součástí tohoto světa? Co znamená existovat mezi dvěma světy?

Šest studentů magisterského studia výtvarného umění z Prague City University zkoumá možnosti života ve světě definovaném dualitami- přírodními a umělými, lidskými a zvířecími, virtuálními a fyzickými. Pohlížejíc do budoucnosti z našeho současného období oscilace, podobně jako pružinka, která se roztahuje a přetváří pomocí vlastní hybnosti, jsme uvězněni mezi nekonečnými způsoby poznání, vidění, zažívání, nuceni se roztahovat a měnit s každou novou iterací. Zde se prostory rozšiřují a smršťují, překrývají a existují paralelně, jsou vytvářeny a ničeny.

Navštivte nás:
Pátek 12. dubna 2024 od 15:00 do 18:00
Sobota 13. dubna 2024 od 15:00 do 18:00
Pondělí 15. dubna 2024 od 15:00 do 18:00
Středa 17. dubna 2024 od 15:00 do 18:00

Period of Oscillation

Opening: April 10, 2024, 6–8pm
Exhibition duration: 11/4/2024 – 17/4/2024

Artists: Kristína Bučková, Natálie Kučíkova, Bernardo Salas Steurer, Parker Tillie Shatkin, Prabhu Tiwari, Elin Yurtdaş


What does it mean to be part of this world?
What does it mean to exist between two worlds? In this showcase, six graduating MA Fine Art students from Prague City University explore the possibilities of living in a world defined by dualities—natural and manmade, human and animal, virtual and physical. Looking to the future from our current period of oscillation, like how a slinky stretches and re-forms itself using its own momentum, we are caught between infinite ways of knowing, of seeing, of experiencing, forced to stretch and morph with each new iteration. Here, spaces expand and contract, overlap and exist in parallel, are created and destroyed.

Open days:
Friday, 12 April 2024, 15:00-18:00
Saturday, 13 April 2024, 15:00-18:00
Monday, 15 April 2024, 15:00-18:00
Wednesday, 17 April 2024, 15:00-18:00