Země je moje milenka

Společný projekt Ateliéru Nových Médií 2 Kateřiny Olivové a Dariny Alster

Vernisáž 15.11.2019 v galerii Artivist Lab.

Kurátorka Tamara Moyzes 

logo a zelená grafika: Zuzana Jírová, plakát: Demian Kovalov

vystavující: 

Darina Alster, Karolína Dvořáková, Eliška Havlíková, Demian Kovalov, Barbora Kropáčková, Natálie Kubíková, Lea Kupková, Martina Malinová, Jan Matýsek, Vanda Michalská, Kateřina Olivová, Ambre Petitcolas, Polina Revunenko, Vell Sv, Viktor Takáč, Tereza Trnková, Vojtěch Würz, Matyáš Zeman 

Feministická aktivistická výstava s tématem Self-care a Sexecology. Součástí výstavy je bohatý program. Sebevyšetření prsu a vulvy, masáže, meditace, autohypnóza, decentralizovaná terapie, feministická klinika, Shibari terapie, performance, prezentace.

Ekosexualismus  přináší osobnější a intimnější pohled na klimatické vztahy. Jak vlastním erotismem léčit planetu? Pokud je Země moje milenka, záleží mi na tom, jak se cítí a chci o ni láskyplně pečovat. Vlastní rozkoš má potenciál léčit duši i planetu (Annie Sprinkle). 

Téma péče je v dnešní době důležitým protipólem všeobecné negativity a stále se zvyšujícího napětí ve společnosti. Vnitřní ekologie jako prevence proti vyhoření. Podle  Margit Shildrick lze naše těla chápat jako dokonalé samostatné ekosystémy napojené na globální ekosystém. Dnes už nám nemůže být jedno, co se děje se společenskými menšinami, se spodními vodami, se zvířaty v masokombinátu, s lidmi v uprchlických táborech po celém světě nebo s dětmi na mexicko-amerických hranicích. 

Zajímají nás mezidruhové komunikace, hry a vztahy. Našimi prostředky jsou krása a soucit. Performativní pohyby našich těl jako stávka, demonstrace nebo blokáda jsou externalizací přírodních procesů čelících destrukci. 

krátká anotace ateliéru Nová média 2:

Naší vizí je nehierarchický safe space bez mocenských rolí – ateliér fungující jako živý organizmus, umění jako kolektivní fenomén. Umění chápeme jako nástroj společenské změny a ne jen komoditu. Klademe důraz na tělesnost, živou akci, feminismus, praktické myšlení o umění, emoce, citlivost, sociální a aktivistický rozměr v umění, konkrétní aktivismus v rámci studia.  Pracujeme s pozitivní diskriminací pro znevýhodněné, pracující, studentky a studenty z různých menšin – rasových, queer, matky a dalších. Narušujeme hierarchickou patriarchální strukturu, učíme se od sebe navzájem. Klademe důraz na poznávání sebe sama a svého těla, budování sebevědomí na základě sledování kontextu vlastní tvorby, lokálního i globálního.

Je pro nás podstatná společná práce, společné zážitky, podpora kolektivu a diskuze nad společenskými tématy.  Pedagožky a pedagogové, stejně jako studentky a studenti jsou zároveň aktivními umělkyněmi a umělci, všichni obýváme společný prostor současného umění a všichni máme podobný vliv na to, kam se bude současné umění ubírat. Hlásíme se ke Kodexu Feministické Umělecké instituce.