With Love

Edita Štrajtová na výstave “With Love” ukáže dve na seba nadväzujúce inštalácie, ktoré diváka vťahujú do interaktivity. Zároveň vzbudzujú otázku manipulácie, ktorou autorka naráža na súčasné sociálne siete a globálne korporácie, ktorých dôsledkom sa naša spoločnosť stala presýtená informáciami do takej miery, že individuálny subjekt nevie rozlíšiť ich zdroj vzniku. Edita Štrajtová si tak na jednej strane kladie otázku, či rozširujúca xenofóbia v našej spoločnosti nieje syndrómom, ktorý sa šíri cez média a odchytáva aj percento ľudí, ktorí si neuvedomujú presne dopad a následky. Na druhej strane sa snaží vniesť podobnú manipuláciu médií do oboch svojich interaktívnych inštalácií, čím vzbudzuje v divákovi diskurz a sebareflexiu.

Bio:
Edita Štrajtová je studentkou pražské AVU v ateliéru Nových
Médií I. Tomáše Svobody, kam přestoupila z ateliéru Intermédií I. Mileny Dopitové. Ve své práci využívá video, fotografii, objekt a instalaci. V roce 2015 spoluzaložila kulturní centrum Petrohradská kolektiv a rok po té Jedna Dva Tři gallery v pražských Vršovicích.